Anna Center en kleuterschool

Palayoothu

Hier is Stichting Projecthulp Srilanka, ongeveer 38 jaar geleden begonnen met haar werk: de sponsoring van een weesjongen van 14 jaar. Hij is ruim 20 jaar geleden getrouwd, heeft 2 kinderen en een goede baan en is onze belangrijkste contactpersoon aldaar.

Anna Center
In juni 2004 is in Palayoothu een prachtig, multifunctioneel centrum geopend, het Anna Center. Hier vinden spreekuren plaats voor zwangere vrouwen en jonge moeders. Ook een tandarts, oogarts en een keel-neus- en oorarts hebben hier huisvesting gevonden. Het prachtige gebouw is betaald door de Anna Muntz Stichting. De medische kosten zoals de salarissen van de artsen en verpleegkundigen en de medicijnen, welke ongeveer € 5.000,- per jaar bedragen worden eveneens door de Anna Muntz Stichting betaald.

Kleuterschool
Een aantal jaren geleden is de kleuterschool uitgebreid en heeft nu plaats voor 150 kinderen.
Afgezien van incidentele zaken, zoals het opknappen van de tafels en stoeltjes en aanvulling lesmateriaal heeft men geen steun van de stichting nodig.

Computer- en Engelse les
Op dringend verzoek van het dorpscomité is Stichting Projecthulp Srilanka in 2014 begonnen met computer- en Engelse les. Engelse taal was altijd al een must maar tegenwoordig is ook computerkennis een vereiste voor het verkrijgen van een goede baan na de normale schoolopleiding.

De jaarlijkse kosten van deze cursussen worden door de Anna Muntz Stichting betaald.