Wat we doen

Hulp voor een beter bestaan

Stichting Projecthulp Srilanka helpt zoveel mogelijk mensen in Sri Lanka een beter bestaan op te bouwen. Via duurzame projecten worden mensen in staat gesteld om zichzelf te redden.

De stichting steunt verschillende wees- en opvanghuizen en biedt particulieren de helpende hand. Ook wordt v

538135_165665023567448_756421584_n

Marian Muis reikt prijs uit aan een van de gelukkige winnaars van de loterij.

eel aandacht besteed aan medische zorg en scholing voor kinderen.

Hierbij wordt niet gekeken naar etnische achtergrond, afkomst of religieuze overtuiging.

Overal in Sri Lanka waar de stichting projecten heeft, heeft de stichting lokale contactpersonen. Vaak al tientallen jaren dezelfde. Deze stellen de stichting op de hoogte van de situatie en informeren over de voortgang van de projecten die de stichting steunt. De informatie wordt in nieuwsbrieven verwerkt die naar donateurs en belangstellenden worden gestuurd.

Stichting Projecthulp Srilanka zamelt geld in via allerlei activiteiten zoals het maken van poppenkleding, pan

nenlappen, tassen en dergelijke en het verkopen van speelgoed en andere aangeboden spullen op markten en braderie├źn. Bedrijven worden benaderd met de vraag om sponsoring.

Loterij

Jaarlijks organiseert de stichting een grote loterij. Daarvoor worden huis-aan-huis loten verkocht. Winkeliers worden verzocht om prijzen beschikbaar te stellen.

Door de ingezamelde en zelfgemaakte spullen te verkopen zoals kleding, speelgoed, tassen, handdoeken en nog veel meer en door sponsoring zamelt de stichting jaarlijks het voor haar projecten benodigde geld in.

Jaarlijks worden alle projecten bezocht en met de contactpersonen uitgebreid gesproken over het wel en wee terwijl tevens wordt gekeken of alles conform de gemaakte afspraken gaat en worden nieuwe ontwikkelingen in de gaten gehouden.