Helpt op een praktische manier

Duurzame hulp voor een beter bestaan

Stichting Projecthulp Srilanka helpt zoveel mogelijk mensen in Sri Lanka een beter bestaan op te bouwen. Via duurzame projecten worden mensen in staat gesteld om zichzelf te redden. De stichting steunt verschillende wees- en opvanghuizen en biedt particulieren de helpende hand. Ook wordt veel aandacht besteed aan medische zorg en scholing voor kinderen. Hierbij wordt niet gekeken naar etnische achtergrond, afkomst of religieuze overtuiging.

Projecten

Stichting Projecthulp Srilanka steunt initiatieven verspreid over heel Sri Lanka. Elk jaar worden, op eigen kosten, de projecten bezocht en vindt met de desbetreffende contactpersonen overleg plaats over de voortgang.

Bekijk alle projecten

Marian en Gerrit Muis

De ontstaansgeschiedenis van Stichting Projecthulp Srilanka voert terug naar 1978, het jaar waarin het echtpaar Marian en Gerrit Muis uit Giessenburg in contact kwam met hulpbehoevende mensen in Sri Lanka. Marian gaf zich via het weekblad Libelle op als schrijfmoeder voor weeskinderen in Sri Lanka.

Lees meer over de stiching

Meisjeshuis in Atchuvely

Waarom Sri Lanka?

Sri Lanka werd sinds begin jaren '80 geteisterd door een burgeroorlog, die een dramatische invloed heeft gehad op de toekomstmogelijkheden voor kinderen.
De tsunami die het land in 2004 teisterde zorgde ervoor dat duizenden gezinnen dakloos raakten en zonder werk, inkomsten en voedsel achterbleven.
Sri Lanka kent veel kansarmen die zonder uw hulp geen menswaardig bestaan hebben.

Meer informatie op Wie we zijn en Wat we doen