Help mee

Zo helpt u mee


Voor € 5,-
krijgt een kindje in het tehuis voor ongehuwde moeders een  maand lang luiers en voeding.

Voor € 5,- per maand
kan een weeskind een maand naar school en in een pleeggezin wonen. Dus voor € 60,– een heel jaar naar school.

Voor € 25,- per maand
geeft u een weduwe een menswaardig bestaan

Voor € 40,- per maand
kan een weduwe met kinderen redelijk leven.

Voor € 45,-
krijgt een kleuter een jaarlang dagelijks een warme maaltijd en een beker melk op school. In Chelvanayagapuram, noord Srilanka, heerst nog steeds grote armoede en komen de kleuters bijna altijd naar school zonder gegeten te hebben.

Een slab voor een bordje pap
Koop voor € 7,50 een slab en geef een kind in één van onze tehuizen één maand pap.

Onderwijs
Onze stichting probeert ook altijd jongens en meisjes te laten studeren. Hier zijn vaak redelijke bedragen mee gemoeid, daarom is iedere studie bijdrage van harte welkom.

Schoolmateriaal
Er is ook doorlopend behoefte aan schoolmateriaal. Ook hiervoor zijn sponsors van harte welkom.

Acties
U kunt ons ook steunen door speciale acties te organiseren: een sponsorloop, statiegeld-acties en dergelijke.

 

Wilt u informatie over het sponsoren van een project neem dan contact op met:

Marian en Gerrit Muis
Van Delftstraat 36
3381 BH Giessenburg

telefoon: 0184-652043
email:      info@stichtingprojecthulpsrilanka.nl

 

ONS BANKREKENINGNUMMER IS:
NL09 RABO 0321.7609.21 t.n.v Stichting Projecthulp Sri Lanka Giessenburg.